La base de l’oferta d’HORTEC son la fruita i la verdura fresca. Amb el pas del temps i sovint a demanda de la clientela, l’oferta s’ha anat ampliant amb ous, làctics, pasta i llegums, patés, oli, etc.

Els factors de mercat (poder oferir una oferta variada al llarg de l’any, satisfer la creixent demanda de producte) i de producció de la cooperativa (limitada capacitat productiva dels socis, baix ritme d’incorporació de nous socis) fan que s’hagi de recórrer a proveïdors externs per poder mantenir les demandes dels nostres clients.

A l’hora de comprar productes de proveïdors externs, tenim en compte tant la seva qualitat com el seu origen, donant prioritat al producte local.

Les verdures i hortalisses fresques que produeixen els socis es programen anualment. L’objectiu de la programació és garantir al soci una sortida a la seva collita e intentar aconseguir una bona disponibilitat de producte de temporada al llarg de l’any. Cada soci fa aquells productes que per la seva situació geogràfica, rotació de cultius i coneixement  l’interessa més de fer.

Les fruites i verdures es venen per caixes o envasos similars (safates p.ex. ) Alguns productes es comercialitzen, també, per unitats o manats (es demanen uns mínims)

Tots els productes que comercialitzem tant de socis com de productors externs estan avalats per alguna entitat de certificació autoritzada. Tant la cooperativa com tots els socis productors estan certificats pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) que es l’única entitat a Catalunya autoritzada a tal efecte.

Podeu consultar la disponibilitat habitual de productes als apartats corresponents.