www.ccpae.org
Consell Català de l’Agricultura Ecològica

www.agroecologia.net
Societat Española de Agricultura Ecològica

www.associaciolera.org
L’ERA Espai de Recursos Agroecològics

www.mapa.es/es/alimentacion/pags/ecologica/introduccion.htm
Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació

www.somloquesembrem.org
Som lo que sembrem

www20.gencat.cat/portal...
Portal de Producció Agrària Ecològica del Departament
d’Agricultura

www.ecoebre.org
ADV de Producció Ecològica del Baix Ebre -  Montsià