Aquestes són les persones que fan possible que Hortec funcioni: