HORTEC dissenya una aplicació de gestió per internet

HORTEC dissenya una aplicació de gestió per internet

Està previst que entri en funcionament el mes de setembre El objectiu és que els nostres clients tinguin un millor servei Aquesta aplicació web permetrà consultar FACTURES ALBARANS COMANDES PREUS PRODUCTES DISPONIBLES I altres funcionalitats que...

La web app d’HORTEC s’avança al mes d’agost

D'aquesta manera es farà servir el mes d'agost per fer les proves inicials El objectiu és que els nostres clients tinguin un millor servei Aquesta aplicaicó web permetrà consultar FACTURES ALBARANS COMANDES PREUS PRODUCTES DISPONIBLES I altres funcionalitats que...

Nova web

HORTEC llença la nova web D'aquesta manera, HORTEC vol donar millor servei i estar més aporp del nsotres clients.

HORTEC està preparant una aplicació via web

Aplicació d'HORTEC El objectiu és que els nostres clients tinguin un millor servei Aquesta aplicaicó web permetrà consultar FACTURES ALBARANS COMANDES PREUS PRODUCTES DISPONIBLES I altres funcionalitats que permetran