Nova web

HORTEC llença la nova web D’aquesta manera, HORTEC vol donar millor servei i estar més aporp del nsotres clients.

HORTEC està preparant una aplicació via web

Aplicació d’HORTEC El objectiu és que els nostres clients tinguin un millor servei Aquesta aplicaicó web permetrà consultar FACTURES ALBARANS COMANDES PREUS PRODUCTES DISPONIBLES I altres funcionalitats que...