EQUIP HUMÀ

MAGATZEM

Alba Serra

Alba Serra

Aurora Rodríguez

Aurora Rodríguez

Antonio Alcalá

Antonio Alcalá

Ivan Molina

Ivan Molina

David Wilkinson

David Wilkinson

Ricard Darder

Ricard Darder

Toni Olivares

Toni Olivares

TRANSPORT

Marta Tarragona

Marta Tarragona

Enrique Quesada

Enrique Quesada

Toni Beltran

Toni Beltran

Vicente Cabello

Vicente Cabello

VENDES

Sheila Pérez

Sheila Pérez

Encarna Rosa

Encarna Rosa

COMPRES

Mireia Deola

Mireia Deola

ADMINISTRACIÓ

Montse González

Montse González

Núria Cantí

Núria Cantí