D’aquesta manera es farà servir el mes d’agost per fer les proves inicials

El objectiu és que els nostres clients tinguin un millor servei

Aquesta aplicaicó web permetrà consultar

FACTURES

ALBARANS

COMANDES

PREUS

PRODUCTES DISPONIBLES

I altres funcionalitats que permetran