HORTEC llença la nova web

D’aquesta manera, HORTEC vol donar millor servei i estar més aporp del nsotres clients.