Està previst que entri en funcionament el mes de setembre

El objectiu és que els nostres clients tinguin un millor servei

Aquesta aplicació web permetrà consultar

FACTURES

ALBARANS

COMANDES

PREUS

PRODUCTES DISPONIBLES

I altres funcionalitats que permetran